PRODUKTY

Polystyren Kartonáž Polystyren rEPS

Velký Třebešov

Provoz Velký Třebešov

Provoz Velký Třebešov

Provoz Velký Třebešov

Správní budova Velký Třebešov

NOVOPOL s.r.o. - Velký Třebešov 20, Česká Skalice, 552 03
GPS: Loc: 50°23'20.173"N, 16°0'35.249"E

Najít trasu k nám můžete pomocí mapy.cz

Česká Skalice

Provoz Česká Skalice

Provoz Česká Skalice

Provoz Česká Skalice

Provoz Česká Skalice

NOVOPOL s.r.o. - Bezručova 88, 552 03 Česká Skalice
GPS: Loc: 50°23'30.563"N, 16°2'13.751"E

Najít trasu k nám můžete pomocí mapy.cz

Historie společnosti

1992

 • založení společnosti Zero Krčín v.o.s. v Novém Městě nad Metují
 • zahájení výroby pěnového polystyrenu se zaměřením převážně na stavební průmysl
 • konstrukce jednoúčelových strojů na výrobu EPS pro vlastní využití

1997

 • změna názvu a statutu společnosti na NOVOPOL s.r.o.
 • zařazení mezi největší výrobce pěnového polystyrenu v České republice
 • upevnění pozice významného dodavatele kontaktních fasádních zateplovacích systémů

1998

 • vstup do Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrenu ČR (NOVOPOL s.r.o. je jedním ze zakládajících členů sdružení)
 • uvedení do provozu nové administrativní budovy v České Skalici, do které je převeden segment prodeje tepelně izolačních materiálů a zateplovacích systémů

1999

 • udělení certifikace systému řízení společnosti NOVOPOL s.r.o., dle normy ČSN EN ISO 9002 (Českým průmyslovým registrem s. r. o.)

2000

 • změna zaměření výroby, především na obaly pro spotřební elektroniku a domácí spotřebiče
 • zahájení spolupráce s předními výrobci tohoto typu výrobků
 • expanze v oblasti výroby a prodeje obalů z pěnového polystyrenu
 • výrazný kvalitativní posun v oblasti propagace a obchodu
 • prodej stavebních aktivit specializované nadnárodní společnosti

2004

 • zahájení modernizace výrobního areálu ve Velkém Třebešově - rozšíření výrobní haly

2005

 • dokončení rozšíření infrastruktury ve výrobním areálu ve Velkém Třebešově
 • zahájení zpracování polystyrenového odpadu
 • uvedení nového typu výrobku na trh - drenážní desky s geotextilií

2006 - 2008

 • výstavba expediční haly ve Velkém Třebešově, úprava venkovních ploch a vybudování kvalitního oplocení kolem výrobního areálu
 • vzhledem k významnému nárůstu objemu výroby - uvedení nových zařízení do provozu: tvarovkového automatu, blokové formy, řezací linky a předpěňovadla pro výrobu Neoporu
 • výrazný rozvoj společnosti z hlediska investičního i ekonomického

2008 - 2009

 • útlum rozvoje vlivem celosvětové hospodářské krize
 • úsporný provoz, snaha o snížení režijních nákladů a zefektivnění výrob

2010

 • znovuoživení rozvoje společnosti po krizi
 • rozšíření výrobního sortimentu
 • nákup výrobní linky na výrobu ekologicky šetrných obalů z nasávané kartonáže

2013 - 2015

 • vybudování infrastruktury a zahájení výroby EPS tvarovek v České Skalici
 • instalace zařízení pro recyklaci EPS v České Skalici

2020

 • společnost se stává členem skupiny HIRSCH Servo Group

Firma NOVOPOL s.r.o. je držitelem 7 patentů z oblasti výroby a recyklace EPS, 3 průmyslových vzorů na výrobky z nasávané kartonáže a ochranné známky Novopol.