PRODUKTY

Polystyren

Kartonáž Polystyren rEPS

Vítejte ve světě polystyrenu

Pro své výborné vlastnosti jako jsou pevnost, schopnost tlumit rázy a chvění, tvarovatelnost , pružnost a rozměrová stálost v poměru k nízké hmotnosti a ceně mají obaly z pěnového polystyrenu (EPS) stále významný podíl na trhu obalových materiálů.

Jsou odvětví průmyslu nebo služeb, kde se nedovedou bez uvedených produktů obejít. Stačí jmenovat jen balení elektroniky, potravin, léků nebo různých strojírenských součástí.

Velmi často se pěnový polystyren kombinuje s dalšími obalovými materiály. EPS slouží jako vynikající výplňový a prokladový materiál a je nejpoužívanější materiál pro tepelné izolace budov.