PRODUKTY

Polystyren

Kartonáž Polystyren rEPS

Polystyren >> Desky na podlahové topení >> NR63, NR75

Desky jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu EPS 200, na vrchní straně jsou opatřeny rastrem, tvořeným kruhovými terči, do kterého se ukládá systém podlahového topení v roztečích 63 nebo 75 mm.

Zámek, kterým se desky spojují zamezuje vznikání tepelných mostů a tím úniku energie do spodních vrstev. Desky vykazují stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 730862, třída reakce na oheň je minimálně E dle ČSN-EN-13501-1.

Označení výrobku Rozměr desky (mm) Krycí plocha (m2) Průměr potrubí (mm) Rozteč potrubí (mm) Balení (ks) PE folie (m2)
NR 63 1020×510×50 0,52 Hadice
16 a více
63 12 6,24
NR 75 1050×600×50 0,63 75 12 7,56