PRODUKTY

Polystyren

Kartonáž Polystyren rEPS

Polystyren >> Technické výlisky

Díly z EPS se často používají nejen jako obaly, ale také jako součást zařízení jako jsou například klimatizační jednotky, automobilový průmysl a podobně.

Pro kvalitní absorpční vlastnosti a nízkou hmotnost se EPS často kombinuje s dalšími materiály, jako jsou různé plasty, pro výrobu ochranných přileb, sportovního náčiní, nářadí pro řemeslníky atd.