PRODUKTY

Polystyren rEPS

Polystyren Kartonáž

Recyklovaný pěnový polystyren rEPS

Recyklovaný pěnový polystyren má obdobné použití jako standardní EPS pro výrobu obalů a tepelných izolací budov.

Barva je v základním provedení šedá.