PRODUKTY

Polystyren rEPS

Polystyren Kartonáž

Polystyren rEPS >> Obaly

rEPS má vzhledem ke své pěnové struktuře vysokou schopnost tlumit náraz. To ho předurčuje jako vynikající obalový materiál pro elektroniku a bílou techniku.

Při výrobě se ve vhodném poměru směšuje rEPS a primární EPS. Tento poměr je poté součástí receptury výrobku. (např. 80% rEPS a 20% EPS) Při návrhu obalu je vhodné se vyhnout tenkým stěnám a komplikovaným tvarům.

Barva je v základním provedení šedá.