PRODUKTY

Polystyren rEPS

Polystyren Kartonáž

Polystyren rEPS >> Stavebnictví

Desky z pěnového polystyrenu jsou nejpoužívanější tepelnou izolací budov. Pro toto použití se rEPS přidává do primárního EPS v množství do 40%.

Vyrobené desky splňují požadavky na materiály EPS 100 a EPS 150 z hlediska mechanických i protipožárních parametrů.

Jsou vhodné pro zateplení fasády, soklu, podlahy atd.

Barva je v základním provedení šedá.