PRODUKTY

Polystyren rEPS

Polystyren Kartonáž

Polystyren rEPS >> Výkup odpadního EPS

Odebereme odpadní volně ložený EPS.

Koupíme EPS kompaktovaný do bloků nebo PS regranulát

  • Obalový EPS
  • Stavební EPS (může obsahovat retardér hoření PolyFR, HBCD <1g/kg)
  • EPS z rybích boxů
  • Různobarevný EPS
  • Další druhy PS nebo EPS

Odpadní volně ložený EPS (svoz pouze ČR), dodáme PE pytle nebo big-bagy

Bloky kompaktovaného EPS